top of page

Zielona Żywność w walce z chorobami...


Zachowanie właściwego poziomu pH jest kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia. Ponieważ spożywanie kwaśnych pokarmów jest regularną częścią naszej diety, nasze ciała są stale narażone na stres i pozostają w stanie niezbilansowania. Dodatkowo, szybkie tempo naszego codziennego życia przyczynia się do zwiększonego napięcia w naszych ciałach.


Każdego dnia, organizm korzysta z wewnętrznych zasobów, aby przywrócić określoną równowagę. Ten proces często obciąża ogólny stan organizmu. Kwaśne środowisko zapewnia optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju patogenów, takich jak wirusy, pasożyty, grzyby i bakterie.


Aby zachować zdrowie, nasze ciało powinno być utrzymywane w równowadze kwasowo-zasadowej. Chociaż nie wszystkie zielone warzywa i owoce mają działanie zasadowe, rozwiązaniem jest spożywanie zielonej żywności - to prawdziwa bomba alkaliczna o pH 7,5. Dlatego regularne spożywanie jęczmienia i chlorelli jest niezbędne do utrzymania tej równowagi i alkalizacji naszego organizmu. Skala pH powinna być jednym z kluczowych parametrów naszej diety.

  • pH poniżej 7 jest kwaśne, a pH powyżej 7 jest zasadowe lub alkaliczne - patrz przykładowa skala pH poniżej.

pH poniżej 7 jest kwaśne, a pH powyżej 7 jest zasadowe lub alkaliczne
Skala pH


(pH = skala, która mierzy, jak kwaśne lub zasadowe jest pożywienie w tym przypadku).


Kiedy nie mamy tej równowagi, zaczynają pojawiać się różne choroby. Choroba jest jak pasożyt, rozwija się dzięki pożywnej glebie, a zakwaszone ciało jest rzeczywiście w tym przypadku idealną glebą.


Zielone warzywa i owoce mają zasadowy wpływ na nasz organizm
Zdrowe warzywa

"Zielona żywność różni się od żywności przemysłowej, którą spożywamy na co dzień, ponieważ ma wysoką wartość odżywczą i alkalizuje nasz organizm. Charakteryzuje się wysoką gęstością odżywczą, co oznacza, że dostarcza maksymalną dawkę niezbędnych składników odżywczych w zalecanej porcji. Komórki wewnątrz ciała są zdrowe i odporne, gdy są odpowiednio odżywione, nawodnione i dotlenione. Zielony Jęczmień i Chlorella są produktem najwspanialszego procesu fotosyntezy na Ziemi, w którym rośliny wytwarzają składniki odżywcze wiążąc promieniowanie słoneczne. Zielona żywność jest więc pierwszym produktem pozyskiwania energii słonecznej z roślin, dlatego jest najbardziej naturalnym pokarmem dla ludzkich komórek, ponieważ zawiera niezbędne do życia składniki w odpowiednich proporcjach. Aby zachować odporność, należy dbać o nią codziennie i unikać reakcji stresowych i lękowych, ponieważ panika i strach wyłączają inteligentne myślenie, więc nasze wybory żywieniowe również stają się przypadkowe i często nieprzemyślane. Podstawą ochrony przed chorobami jest umiejętność panowania nad emocjami i optymalne odżywianie komórek człowieka, a takim niewątpliwie jest Green Food." Dr Małgorzata Makowska

Ciało posiada zdolność do obrony przed wszelkimi chorobami i inicjuje proces naprawy i leczenia, gdy jest odżywiane odpowiednio zdrową żywnością.


Tekst ten ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady medycznej ani zaleceń lekarskich. Zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą w przypadku konieczności diagnozy lub leczenia jakiegokolwiek schorzenia.Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną pod adresem hello@agashealth.com
#blogger #wirus #chlorella #jęczmień #agashealth #zielonażywność #zdrowie

댓글


bottom of page